Wednesday, June 9, 2010


    Хората обичат да пеят, да си тананикат нещо – дори и тези, които не могат да пеят. Докато се разхождах, видях един човек, който ремонтираше колелото си. Почти се спрях: той пееше толкова енергично, докато си вършеше работата, че аз се почудих дали всичко беше наред с него. Оказа се, че просто е имал хубав ден, и аз също се заразих от неговото добро настроение. Усмихнах се, а той просто тръгна с колелото си и продължи да пее енергично по пътя си. Толкова просто действие, което носи толкова радост.
Помислих си, ако той знаеше мантри, нямаше да чувства само материално щастие.
Мантрите са необикновени звуци. Те дават убежище за душата и тялото; те са естествена храна за всички живи същества. Мантрите действат на невидимо, фино ниво. Понякога хората задават въпроси как действат тези звуци. Най – хубавият и наистина най – достъпният начин да се обясни това е с примера за слънцето. Слънцето е много далече, но има огромен ефект  върху нас, ако попаднем под негово влияние. Някой може и да не вярва, да клати невярващо глава, но ефектът е реален. Трябва само да се настаните на слънчево място за известно време и искате или не, кожата Ви ще придобие тен.
По същия начин е и с мантрите. Ако влезете в контакт с тях, ако ги повтаряте, слушате или медитирате върху тях – те ще имат фин ефект върху Вас и постепенно ще започнете да изпитвате вътрешно удовлетворение, ще виждате нещата такива, каквито са. Може да повярвате, може би не, може да бъдете скептични. Ако сте искрени и последователно повтаряте просто: Гопала Говинда Рама Мадана Мохана, само за да проверите дали ще проработи – ще проработи. Както слънцето :) 

No comments:

Post a Comment